DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Geriatri Derneği tarafından “Dünya Omurga Sağlığı Günü” nedeniyle düzenlenen “Yaşlanan Omurga Sempozyumu” 16 Ekim 2018 tarihinde Limak Ambassadore - Ankara’da gerçekleşecektir

Sempozyum kapsamında ileri yaşlardaki hastalarımızda sık rastlanan ve günlük pratiğimizde önemli yer tutan; yaşlanan omurgaya kinezyolojik bakış, omurga sorunlarının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçekler, yaşlılardaki omurga sorunlarına bağlı ağrılar, konservatif, minimal invaziv ve invaziv tedavi yaklaşımları ilgili uzmanlık dallarından deneyimli öğretim üyeleri tarafından sunulacaktır.

Konu ile ilgili bildirilerinizin sempozyumu zenginleştireceğini anımsatır, katkılarınızı bekler, katılımınızdan memnuniyet duyarız.

Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Sempozyum Başkanı


KURULLAR

Başkan

Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal

Genel Sekreter

Doç. Dr. Oya Özdemir

Üyeler

Prof. Dr. Nafiz Akman
Prof. Dr. Necdet Şükrü Altun
Prof. Dr. Tansu Arasıl
Prof. Dr. Dilek Aslan
Prof. Dr. Saime Ay
Prof. Dr. Canan Çulha
Prof. Dr. Nesrin Demirsoy
Prof. Dr. Süreyya Ergin
Prof. Dr. Zafer Günendi
Prof. Dr. Metin Karataş
Prof. Dr. Altuğ Kut
Prof. Dr. Şehim Kutlay
Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
Prof. Dr. Nurper Erberk Özen
Prof. Dr. Enver Özgencil
Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu
Prof. Dr. Seyhan Sözay
Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü
Prof. Dr. Kenan Tan
Prof. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Prof. Dr. Murat Zinnuroğlu
Doç. Dr. Ece Ünlü Akyüz
Doç. Dr. Tolga Reşad Aydos
Doç. Dr. Asuman Doğan
Doç. Dr. Barış Nacır
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Köroğlu
Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengelen

BİLİMSEL PROGRAM

09.00-09.15  Açılış
09.15-10.15 KONFERANSLAR
OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL, Dr. Necdet Şükrü ALTUN
09.15-09.45 Yaşlanan omurgaya kinezyolojik bakış
Dr. Metin KARATAŞ
09.45-10.15 Omurga sorunlarının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçekler
Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ
10.15-10.40 ÇAY VE KAHVE ARASI
10.40-12.00 PANEL: YAŞLILARDA OMURGA AĞRILARI
OTURUM BAŞKANLARI:   Dr. Kenan TAN, Dr. Canan ÇULHA
10.40-11.00 Eklem kökenli omurga ağrıları
Dr. Saime AY
11.00-11.20 Yumusak doku kökenli omurga ağrıları
Dr. Ece ÜNLÜ AKYÜZ
11.20-11.40 Omurga kökenli nöropatik ağrılar
Dr. Murat ZİNNUROĞLU
11.40-12.00 Kemik kökenli omurga ağrıları
Dr. Oya ÖZDEMİR
12.00-12.30 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 1
OTURUM BAŞKANLARI:  Dr. Dilek ASLAN, Dr. Zafer GÜNENDİ

12:00 - 12:06

S - 01 Geriatrik Populasyonda Spinopelvik Parametrelerin Değerlendirilmesi, Lomber Fraktür Sıklığı ve Spinopelvik Parametrelerle İlişkisi
Sinem Uyar Köylü

12:06 - 12:12

S - 02 Yetmiş Yaş ve Üzeri Hastalarda Erişkin Omurga Deformitesi Tedavisi: İki Yıl Takipli Hastaların Sonuçları
Selim Ayhan

12:12 – 12:18

S - 03 Yaşlılarda Kaplıca Nöropatik Ağrı Tedavisinde Etkili Olabilir mi?
Yalkın Çalık
12:18 – 12:24 S - 04 Vertebroplasti Vertebrografi ile Yapıldığında Daha Güvenlidir
Engin Çetin
12:24 – 12:30 S - 05 Bel Ağrısı Olan Yaşlılarda Ağrı İnancının Yaşam Kalitesi ve Dizabiliteye Etkisi
Zeynep Kılıç
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.50 PANEL: YAŞLILARDA OMURGA AĞRILARINA KONSERVATİF YAKLAŞIM
OTURUM BAŞKANLARI:   Dr. Süreyya ERGİN, Dr. Nafiz AKMAN   
13.30-13.50 Medikal tedaviler
Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL

13.50-14.10

Fiziksel tıp yöntemleri           
Dr. Şehim KUTLAY

14.10-14.30

Egzersiz önerileri                  
Dr. Nesrin DEMİRSOY
14.30.14.50 Korseler
Dr. Özlem KÖROĞLU
14.50-15.20 ÇAY VE KAHVE ARASI
15.20-15.50 KONFERANS: OTURUM BAŞKANLARI:   Dr. Canan ULUOĞLU, Dr. Seyhan SÖZAY
15.20-15.50 Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Tolga AYDOS

15.50-17.15

TARTIŞMA OTURUMU: Yaşlılarda omurgaya yönelik minimal invaziv/invaziv girişimler-Multidisipliner yaklaşım ile hangi sorunda kime, ne zaman, hangi uygulama ve olgu tartışmaları

MODERATÖRLER: Dr. Tansu ARASIL, Dr. Selçuk PALAOĞLU
KONUŞMACILAR: Dr. Selçuk PALAOĞLU, Dr. Alparslan ŞENKÖYLÜ,  Dr. Enver ÖZGENCİL, Dr. Mehmet Ali TAŞKAYNATAN

Olgu sunumu eşliğinde; yaşlılarda kanıta dayalı minimal invaziv yaklaşım algoritması, rehberi,  postoperativ dönemdeki izlem, geriatrik olgularda invaziv cerrahi girişimler ve istenmeyen sonuçlar tartışılacaktır.
17.15-17.45 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 2
OTURUM BAŞKANI: Dr. Oya ÖZDEMİR,  Dr. Barış NACIR 

17:15 – 17:21

S – 06 Lomber Omurgada Disk ve Faset Dejenerasyonunu, Omurga Seslerinin Akustik Analizi ile Teşhis edebilir miyiz?
Vugar Nabi

17:21 – 17:27

S - 07 Kronik Bel Ağrısı Olan Orta Yaşlı ve Yaşlı Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Emosyonel Durum
Elif Esen Özdemir

17:27 – 17:33

S - 08 Lomber Spinal Stenoz Hastalarında Revizyon Cerrahisi, Klinik ve Radyolojik Sonuçlar Açısından Standart Posterior Spinal Füzyon mu? Transforaminal Lomber İnterbody Füzyon mu?
Altuğ Duramaz
17:33 – 17:39 S - 09 Yaşlı Bireylerde Minimal Invaziv Tekniklerin ve Fizyoterapinin Ağrı, Özür Seviyesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi : Retrospektif Çalışma
Müzeyyen Öz
17:39 – 17:45 S - 10 Kümmell Hastalığı’nda Vertebroplasti ile Ağrı Palyasyonu
Engin Çetin
17.45-18.00 KAPANIŞ

GENEL BİLGİLER

Sempozyum Tarihi

Sempozyum , 16 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Merkezi

Limak Ambassadore-Ankara

Web Sayfası

Sempozyum resmi internet sitesi olan www.yaslananomurga2018.org adresinden sempozyum ile ilgili tüm bilgilere ve gerekli formlara ulaşabilirsiniz.

Stand ve Sergi Alanları

İlaç endüstrisi ve ilgili cihaz firmalarının katılımda bulunacağı stand ve sergi alanları, 16 Ekim 2018 tarihleri arasında 09:00 - 19:00 saatleri arasında katılımcıların hizmetine açılacaktır.

Davet Mektubu

Sempozyuma katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu gönderilecektir.

Yaka Kartı

Tüm katılımcılar ve refakatçilerin sempozyum merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir. 

Sempozyum Katılım Belgesi

Sempozyum katılım belgeleri, kayıt yaptıran tüm katılımcılara sempozyum bitiminde verilecektir.

SEMPOZYUM MERKEZİGaziosmanpaşa, Boğaz Sk.
No:19, 06700 Çankaya, Turkey

2006 yılı Ocak ayında hizmete giren Limak Ambassadore Hotel müzelere, büyükelçiliklere, iş, alışveriş, sinema, tiyatro ve eğlence merkezlerine yürüme mesafesinde, Ankara’nın kalbi Kavaklıdere’de yer almaktadır.
*Otel detayları için fotoğraflara tıklayabilirsiniz.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ KURALLARI
Kongre sırasında sunulacak çalışmaların özetleri sadece Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir. E-posta, yazılı form, faks, disket ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir. Özetlerin web sitesinden kabulüne 28 Haziran 2018 tarihinde başlanacak, 30 Eylül 2018 tarihi saat 23:59 da sona erecektir. Bu tarihe kadar yazarlar tarafından sisteme girişi yapıldığı halde bilim kuruluna gönderilmemiş özet metinlerinin içeriklerinde ve yazar sıralamalarında bildiri sahibi tarafından istenilen değişikliklerin yapılması ya da özetin tamamen geri çekilmesi olanağı söz konusu olabilecektir.


Bildiri özeti giriş formu doldurma kuralları, ilgili web sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. Aksaklıkların olmaması için bu kuralları çok dikkatlice okumanızı ve aşağıdaki kurallara dikkat etmenizi rica ederiz.
Bildiri Gönderim Kuralları
- Bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
- Yazarların ad ve soyadlarını çalışmadaki sıralarına göre doldurunuz ve çalışmayı sunacak kişinin adının solunda bulunan "sunan" kutucuğunu işaretleyiniz.
- Bildiriyi sunacak olan kişinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunuz.
- Bildiri özetlerinizi "araştırma" veya "olgu sunumu" olarak aşağıdaki standartlara göre sisteme yükleyiniz.
- Özet metni, yazar bilgileri ve özet başlığı hariç, 300 kelimeyi geçmemelidir.
- İmla hatası yapmayınız. Özel işaretler için özel işaretler kutusuna tıklayarak işaretini seçiniz.
- Her özet gönderme veya değişiklik yapma işleminden sonra ilgili menüden özetinize tekrar giriş yapıp veri tabanında istediğiniz şekilde yer almış olduğunu doğrulayınız.
- Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
- Belirlenen kriterlere uygun olmayan bildiriler yazarlara düzeltilmek üzere geri gönderilecektir.
Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Sözlü Sunumlar
Lütfen Sözlü Sunum slaytlarınızı hazırlarken;

- Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
- Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
- Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
- Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
- Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

 

ONLINE BİLDİRİ

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

  Fiyat
KAYIT ÜCRETİ 150 TL
  • Kayıt ücretine; sempozyuma katılım, stand ve sergi alanlarına giriş, kahve molaları ve öğle yemeği dahildir
  • Kayıt ücretine  %18 KDV ilave edilecektir.


TRANSFER BİLGİLERİ

  • Havaalanı – Otel arası tek yön transfer fiyatımız 100 TL’dir.
  • Yukarıda belirtilen fiyat kişi başı tek yön toplu transfer ücretleri olup, %18 KDV ilave edilecektir.
  • Özel transfer talepleri için  Opteamist Turizm'le irtibata geçilmesi gerekmektedir, ücretlendirme ayrıca yapılacaktır.   


KONGRE HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: Optimist Turizm Org. Serv. San. ve Tic. Ltd. Şti.
BANKA ADI: Türkiye İş Bankası
ŞUBE: Kalamış Şubesi (1168)
TL IBAN NO: TR09 0006 4000 0011 1680 2903 98

Kayıt ve konaklama ücretlerinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının Opteamist turizm'e posta veya faks yolu ile iletilmesi gerekmektedir.


İADE ve İPTALLAR

31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde kayıt ücretinin %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

İLETİŞİM

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Adres
Koşuyolu Mahallesi Mahmut Yesari Caddesi
No:64P.K. 34718 Kadıköy / İstanbul
Tel
+90 (216) 414 11 11
Faks
+90 (216) 414 65 44